தமிழ் குண்டிக்காய் யின் அர்த்தம்

குண்டிக்காய்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு சிறுநீரகம்.