தமிழ் குண்டு யின் அர்த்தம்

குண்டு

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (உருண்டை அல்லது நீள் உருண்டை வடிவில் இருக்கும் பொருளைக் குறிப்பிடும்போது)

  1. 1.1 (முற்காலத்தில் பீரங்கியில் பயன்படுத்திய) இரும்பு உருண்டை

  2. 1.2 (தீப் பிடிக்கும் ரசாயனப் பொருள் அடங்கிய) வெடிக்கும் உலோக ஆயுதம்

   ‘விமானம் குண்டுகள் வீசி ஆயுதக் கிடங்கை அழித்தது’

  3. 1.3 (துப்பாக்கியில் போட்டு விசையால் வெளியேற்றும்) மூடியிட்ட உலோகக் குப்பி; தோட்டா; ரவை

   ‘துப்பாக்கிக் குண்டு பாய்ந்து மரணம்’

  4. 1.4 (விளையாட்டில்) (கையால் எறியும்) உலோக உருண்டை

   ‘தோளையும் கழுத்தையும் ஒட்டியவாறு குண்டை ஏந்தி அதை எறியத் தயாராகப் போட்டியாளர் நின்றிருந்தார்’

  5. 1.5 (கோலி விளையாட்டில் பயன்படுத்தும்) கண்ணாடியால் ஆன உருண்டை வடிவப் பொருள்

  6. 1.6 (தாலியில் கோக்கப்படும்) சிறு தங்க உருண்டை

 • 2

  (உருவத்தை அல்லது வடிவத்தைக் குறிப்பிடும்போது)

  1. 2.1 சதைப்பற்று மிகுந்து திரட்சியாக இருப்பது

   ‘குண்டுக் கத்திரிக்காய்’
   ‘பையன் குண்டாக இருக்கிறான்’
   ‘குண்டான ஆள்’

தமிழ் குண்டு யின் அர்த்தம்

குண்டு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு குண்டம்.

  ‘வேள்விக் குண்டு’

தமிழ் குண்டு யின் அர்த்தம்

குண்டு

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  மஞ்சள் நிறத் தோலையும் நாரில்லாத சதையையும் கொண்ட, உருண்டையாக இருக்கும் மாம்பழ வகை.