தமிழ் குண்டோதரன் யின் அர்த்தம்

குண்டோதரன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    எவ்வளவு உணவு தந்தாலும் தின்றுதீர்ப்பவன்.