தமிழ் குணவதி யின் அர்த்தம்

குணவதி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு நற்குணமுடையவள்.

    ‘உன் தாயைப் போன்ற குணவதியைப் பார்க்கவே முடியாது’