தமிழ் குணாம்சம் யின் அர்த்தம்

குணாம்சம்

பெயர்ச்சொல்