தமிழ் குத்துப்பாறை யின் அர்த்தம்

குத்துப்பாறை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    செங்குத்தான பாறை.