தமிழ் குதம் யின் அர்த்தம்

குதம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
 • 1

  அருகிவரும் வழக்கு ஆசனவாய்.

தமிழ் குதம் யின் அர்த்தம்

குதம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு விற்பனைக்காகப் பெருமளவில் திரவப் பொருளை நிறைத்து வைக்கும் நிலையம்.

  ‘பெட்ரோல் குதம்’
  ‘சாராயக் குதம்’
  ‘கள்ளுக் குதம்’
  ‘புறநகர்ப் பகுதியில் அரசுக்குச் சொந்தமான பாரிய எண்ணெய்க் குதங்கள் உள்ளன’