தமிழ் குதிப்பு யின் அர்த்தம்

குதிப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சுரும்பு மீன்.