தமிழ் குதியங்கால் யின் அர்த்தம்

குதியங்கால்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு குதிகால்.

    ‘குதியங்காலில் முள் குத்திவிட்டது’