தமிழ் குதிரைச்சக்தி யின் அர்த்தம்

குதிரைச்சக்தி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    விசையினால் இயங்கும் இயந்திரங்களின் இயங்கு சக்தியை அளவிடப் பயன்படுத்தும் அலகு.