தமிழ் குதிரைச்சதை யின் அர்த்தம்

குதிரைச்சதை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஆடுசதை.