தமிழ் குதிரை வண்டி யின் அர்த்தம்

குதிரை வண்டி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    குதிரையால் இழுக்கப்படும், பயணம் செய்வதற்கான வண்டி.