தமிழ் குன்றம் யின் அர்த்தம்

குன்றம்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு