தமிழ் குப்பி விளக்கு யின் அர்த்தம்

குப்பி விளக்கு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சீசாவின் மூடியில் துளையிட்டுத் திரியைச் செருகி எண்ணெய் ஊற்றி எரிக்கும் விளக்கு.