தமிழ் குப்பைக்கீரை யின் அர்த்தம்

குப்பைக்கீரை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (தரிசு நிலத்தில் வளரும்) சிறிய இலைகளைக் கொண்ட ஒரு வகைக் கீரை.