தமிழ் குப்பைக் கூடை யின் அர்த்தம்

குப்பைக் கூடை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    குப்பை போடுவதற்கான கூடை வடிவச் சாதனம்.