கும்மட்டி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : கும்மட்டி1கும்மட்டி2

கும்மட்டி1

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கரி, மரத்தூள் போன்றவற்றால் தணல் மட்டும் இருக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் (சட்டி போன்ற) இரும்பு அடுப்பு.

கும்மட்டி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : கும்மட்டி1கும்மட்டி2

கும்மட்டி2

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தர்ப்பூசணி இனத்தைச் சேர்ந்த ஒரு வகைக் கொடி/அந்தக் கொடியில் காய்க்கும், நாரத்தை அளவில் இருக்கும் காய்.