தமிழ் குமராகு யின் அர்த்தம்

குமராகு

வினைச்சொல்-ஆக, -ஆகி

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு (பெண்) பருவமடைதல்.

    ‘மகள் குமராகிவிட்டாள்’