தமிழ் குமராளி யின் அர்த்தம்

குமராளி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (திருமண வயதில் இருக்கும் பெண்ணின்) தந்தை.