தமிழ் குர்ஆன் யின் அர்த்தம்

குர்ஆன்

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    இஸ்லாமியர்களின் புனித நூல்.