தமிழ் குரக்கன் யின் அர்த்தம்

குரக்கன்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கேழ்வரகு.

    ‘குரக்கன் கூழ்’
    ‘குரக்கன் பிட்டு’