தமிழ் குருட்டுக்கொக்கு யின் அர்த்தம்

குருட்டுக்கொக்கு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மடையான்.