தமிழ் குருடி யின் அர்த்தம்

குருடி

பெயர்ச்சொல்

தகுதியற்ற வழக்கு
  • 1

    தகுதியற்ற வழக்கு பார்க்கும் திறன் இல்லாதவள்; கண் தெரியாதவள்.