தமிழ் குருத்து யின் அர்த்தம்

குருத்து

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (தென்னை, பனை, வாழை போன்ற மரங்களின்) விரியாத இளம் இலை.

    ‘வாழை குருத்து விடத் தொடங்கிவிட்டது’

  • 2

    செவிப்பறை.

  • 3