தமிழ் குருத்துமணல் யின் அர்த்தம்

குருத்துமணல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பொடி மணல்.