தமிழ் குருதி யின் அர்த்தம்

குருதி

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு இரத்தம்.

    ‘குருதி வெள்ளம்’