தமிழ் குருநாதன் யின் அர்த்தம்

குருநாதன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வணக்கத்திற்கு உரிய குரு.