தமிழ் குரும்பை யின் அர்த்தம்

குரும்பை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (தென்னை அல்லது பனையின் பூவிலிருந்து தோன்றும்) பிஞ்சுக்காய்.

    ‘தென்னங் குரும்பைகளில் பாதி உதிர்ந்துவிட்டன’

தமிழ் குரும்பை யின் அர்த்தம்

குரும்பை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    குறும்பி.