தமிழ் குருமாணவன் யின் அர்த்தம்

குருமாணவன்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    குரு ஆவதற்கு உரிய பயிற்சி பெறுபவர்.