தமிழ் குருமார் யின் அர்த்தம்

குருமார்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (சீக்கிய மதத்தின்) முதன்மை குரு அல்லது தலைவர்.