தமிழ் குருவானவர் யின் அர்த்தம்

குருவானவர்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு

    காண்க: குரு