தமிழ் குருவிக்காரன் யின் அர்த்தம்

குருவிக்காரன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    குருவி பிடிப்பவன்.