தமிழ் குரூபி யின் அர்த்தம்

குரூபி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு விகாரமான தோற்றம் உடைய நபர்.