தமிழ் குற்றக்காசு யின் அர்த்தம்

குற்றக்காசு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு அபராதத் தொகை.

    ‘விசாரணையின் முடிவில் குற்றக்காசு கட்டிவிட்டுத் திரும்பினான்’