தமிழ் குறள் யின் அர்த்தம்

குறள்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு குறை.

    ‘அவன் எல்லார் மேலும் குறள் சொல்லிக்கொண்டேயிருப்பான்’