தமிழ் குறளிவித்தை யின் அர்த்தம்

குறளிவித்தை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மந்திரத்தால் செய்வதாகக் கூறப்படும் தந்திர வித்தை.