தமிழ் குறவர் யின் அர்த்தம்

குறவர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (காடை, கவுதாரி முதலிய பறவைகளை வேட்டையாடுதல், பாம்பு பிடித்தல், வலை விரித்தல், ஊசி, பாசி போன்றவற்றை விற்றல் முதலியவற்றைத் தொழிலாகக் கொண்ட) ஓர் நாடோடி இனம்.