தமிழ் குறவை யின் அர்த்தம்

குறவை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (குளம்குட்டைகளில் காணப்படும்) சுமார் ஒரு அடி நீளம்வரை வளரும், உடல் முழுவதும் புள்ளிகளும் கோடுகளும் கொண்ட (உணவாகும்) பழுப்பு நிற மீன்.