தமிழ் குறுக்குச் சட்டம் யின் அர்த்தம்

குறுக்குச் சட்டம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இணையாக இருக்கும் இரண்டு சட்டங்களை இணைக்கும் சட்டம்.