தமிழ் குறுங்கோணம் யின் அர்த்தம்

குறுங்கோணம்

பெயர்ச்சொல்

கணிதம்
  • 1

    கணிதம்
    90ᵒ பாகையை விடக் குறைவாக இருக்கும் கோணம்.