தமிழ் குறுணை யின் அர்த்தம்

குறுணை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (அரைக்கும்போது அல்லது இடிக்கும்போது) ஒன்றிரண்டாக நொறுங்கும் தானியம்.

    ‘அரிசிக் குறுணை’
    ‘கோதுமைக் குறுணை’