தமிழ் குறுனல் யின் அர்த்தம்

குறுனல்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு நொய்.

    ‘குறுனல் அரிசி போட்டுக் கஞ்சி காய்ச்சினோம்’