தமிழ் குறும் யின் அர்த்தம்

குறும்

பெயரடை

  • 1

    சிறிய.

    ‘குறுந்தாடி’