தமிழ் குறைந்த இரத்த அழுத்தம் யின் அர்த்தம்

குறைந்த இரத்த அழுத்தம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உடலில் இயல்பாக இருக்க வேண்டிய இரத்த அழுத்தத்தைவிடக் குறைவாக இருக்கும் நிலை.