தமிழ் குல்லம் யின் அர்த்தம்

குல்லம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (வயலில் சூடு அடிக்கும்போது பயன்படுத்தும்) சுளகு; முறம்.