தமிழ் குலவையிடு யின் அர்த்தம்

குலவையிடு

வினைச்சொல்

  • 1

    (திருமணம், குழந்தைப் பிறப்பு, பெயர் சூட்டுதல் போன்ற மங்கல நிகழ்ச்சிகளின்போது பெண்கள்) வாயைத் திறந்து நாக்கை வாயின் பக்கவாட்டிலோ அல்லது மேலும் கீழுமாகவோ அசைத்து ஒரு விதமான ஒலியை எழுப்புதல்.

    ‘பெண்கள் குலவையிட கிராமத்தினர் முன்னிலையில் ஊராட்சித் தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் பதவியேற்றார்’