குளி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

குளி1குளி2

குளி1

வினைச்சொல்குளிக்க, குளித்து

 • 1

  நீரில் அமிழ்ந்தோ நீரை உடம்பின் மேல் ஊற்றிக்கொண்டோ கொட்டும் நீரின் கீழ் நின்றோ உடம்பைச் சுத்தப்படுத்திக்கொள்ளுதல்; நீராடுதல்.

 • 2

  (விலங்குகள், பறவைகள்) நீரில் அமிழ்ந்து கிடத்தல், நீரைத் தங்கள் உடல்மீது தெளித்துக்கொள்ளுதல் போன்ற செயல்களைச் செய்தல்.

  ‘அந்தக் காட்டாற்றில் யானைகள் கூட்டமாகக் குளித்துக்கொண்டிருந்தன’
  ‘காக்கை குளிப்பதைப் பார்த்திருக்கிறாயா?’

 • 3

  (கருவுறவில்லை என்ற பொருளைத் தரும் விதத்தில் பயன்படுத்தும்போது) மாதவிடாய் வந்து நீராடுதல்.

  ‘உன் பெண் இன்னும் குளித்துக்கொண்டிருக்கிறாளா?’
  ‘என் மகள் குளித்து இரண்டு மாதம் ஆகிறது’

குளி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

குளி1குளி2

குளி2

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு