தமிழ் குளியல் அறை யின் அர்த்தம்

குளியல் அறை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    குளிப்பதற்குப் பயன்படுத்தும் அறை.