தமிழ் குளிர்தல் யின் அர்த்தம்

குளிர்தல்

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்
  • 1

    இயற்பியல்
    மிகக் குறைந்த வெப்ப நிலையில் வாயுவானது திரவ நிலைக்கு மாறும் நிகழ்வு.