தமிழ் குளிர்ந்த யின் அர்த்தம்

குளிர்ந்த

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    குளிர்ச்சியான.

    ‘குளிர்ந்த காற்று’
    ‘குளிர்ந்த பார்வை’
    ‘குளிர்ந்த காட்சி’